Sayın Üyelerimiz,

Türk Dişhekimleri Birliği Konya Dişhekimleri Odası’nın;

16. Olağan Genel Kurulu 9 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10:00-13:00
Oda Organları seçimi 10 Nisan 2016 Pazar günü 10:00-17:00

saatleri arasında Konya Dişhekimleri Odası Teyfikiye cd. Garanti İşhanı Kat:2 No:20 Meram/KONYA adresindeki Oda ofisinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 16-17 Nisan 2016 günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir.Teşriflerinizi bekleriz.

GÜNDEM

1:Açılış ve yoklama
2:Başkanlık divanı teşkili
3:Atatürk ve vefat eden meslektaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4:Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5:Mali bilançonun okunması
6:Yeni dönem tahmini mali bilançonun okunması
7:Denetleme Kurulu raporunun okunması
8:Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali bilançonun ibrası
9:Yollukların tespiti ve Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesi
10:Mülk alımı ve satımı ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
11:Dilek ve temenniler
12:Adayların tespiti
13:Seçimler