2016-2018 DÖNEMİ HİZMET ÜRETECEK TDB KOMİSYONLARI 1- Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu 2- Basın Yayın Komisyonu 3- Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Komisyonu 4- Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonu 5- Kongre ve Fuar Komisyonu 6- Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu 7- Sahte Dişhekimleri İle Mücadele Komisyonu 8- Özlük Hakları Komisyonu 9- Tüketici Hakları Komisyonu 10- Yardımlaşma Fonu Komisyonu 11- Uzmanlık Komisyonu 12- Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu 13- Etik Kurulu 14- Kadın Dişhekimleri Komisyonu 15- Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu 16- Dış İlişkiler Komisyonu 17- Genç Dişhekimleri Komisyonu 18- Genel Sağlık – Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonu 19- Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitimi Komisyonu