KONYA DİŞHEKİMLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASISevgili Dişhekimi Arkadaşlarım Kıymetli Basın Mensupları;Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları tarafından Toplumun Ağız ve Diş Sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak,Dikkatini çekmek,Doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan Ağız ve Diş Sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Toplumun ve bireyin Ağız Diş Sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli Dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir.Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli kanıta dayılı ve koruyucu Ağız ve Diş Sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.Ülkemizde, insanımızın % 90’nın üzerinde tedaviye muhtaç diş eti hastalıkları,Diş çürükleri ve Diş eksikliği mevcuttur. 65 yaş üstü insanımızdaki Dişsizlik oranı % 67 dir.0-11 yaş grubunda DMFT oranı 5,7 dir.Yani her çocukta 6’ya yakın tedavi edilmesi gereken Diş eti sorunu,Diş çürüğü ve eksik diş vardır.Dünya Dişhekimleri Birliği bu oranın 1.0 olmasını istemektedir.Bizdeki bu oranın düşürülebilmesi için,Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Dişhekimlerinin ve Toplumun duyarlılığına ihtiyaç vardır. Çalışmalarımızı özellikle çocuklarımızdan başlatmalıyız ki sağlıklı nesiller yetiştirebilelim ve sağlığa yapılan harcamaları azaltabilelim.Dişhekimleri sorunları ve beklentiler vardır bunları sıralayacak olursak;1:2015 Şubat ayında çıkartılan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” bugüne kadar 3 kez ertelendi. Meslek örgütümüzle birlikte hazırlanmadan çıkarılan bir Yönetmeliğin ne kadar uygulanamaz olduğunun göstergesi bu ertelemelerdir. Bu yeni Yönetmelik; muayenehane hekimliğini yok edip, mesleğimizi sermayeye teslim etme Yönetmeliğidir.2:Plansız ve donanımsız açılan Dişhekimliği Fakülteleridir. Son bir yılda sayıları 63’den 71’e çıkmıştır. Ve her yıl 4000’in üzerinde Dişhekimi mezun olmaktadır. Aynı plansızlık yeni mezun dişhekimleri için istihdam sorunu yaratmaktadır. Fakültelerde uygulanan performans sistemi eğitimin içini boşaltmış; eğitimin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Dişhekimliği eğitiminin yeterliliğinin arttırılması için, bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. 3:Kamuda çalışan meslektaşlarımızın performans sisteminin getirdiği zorluklara maruz kalmalarıdır. Meslektaşlarımız bırakın gelirini arttırmayı, sadece gelirini korumak için bile her geçen gün daha fazla hasta bakmak zorunda kalmaktadır. Bu da dişhekiminde tükenmişlik sendromu yaratarak, pek çok meslek hastalığına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda sağlık politikalarında uygulanan bu yanlışlık; toplumun her kesiminde görülen şiddetin, sağlıkta da görülmesine neden olmaktadır. Sonuçta;İnsanımız Dişsiz Muayenehanesinde çalışan Dişhekimi işsiz, Kamuda çalışan Dişhekimleri köle durumundadır.Bu ana görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor Ağız ve Diş Sağlığı Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum. YÖNETİM KURULU ADINA Dt.Gürbüz ELDENİZ Konya Dişhekimleri Odası Başkanı