ODA-AİDATI GENELGESayı : 001-1. 1891 Tarih: 18.11.2016Konu : 2017 Yılı Üye AidatlarıTürk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2017 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2016 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 Tl tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 474 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.Buna göre2017 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 365,00 TL,2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 180,00 TL,4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 180,00 TL. aidat alınacaktır.5. Kayıt Ücreti ise; 180,00 TL olacaktır.Genel Kurul kararlarının 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %1,40’DIR