Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nce oluşturulan ‘Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’ tarafından düzenlenen ‘Kişisel Sağlık Verileri II.Ulusal Kongresi’, 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.Kişisel sağlık verilerinin toplanmasına yönelik olarak; ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, ‘Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerininin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu düzenlemeler hukuksal olarak önemli bir boşluğu doldurmuş olsa da içerdiği farklı yaklaşımlar, istisnai durumlar, uygulamalar ve eksiklikler nedeniyle kişisel verileri güvence altına alabilecek beklentileri karşılamamıştır.Kongrede; kişisel sağlık verileri konusu hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.Kongrenin 1.Duyurusu için tıklayınız…