Odamızın İş birliği ile Endodontide Güncel Bilgi ve Yaklaşımlar, Kompozit Rezinlerle Anterior Estetiği Yakalamak, Yenilikler ve İncelikler Katılım ücretsiz olup 100 kişi ile sınırlıdır.