Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm dünyada kaygıyla izlenen ve ölüm vakalarının giderek arttığı Yeni Koronavirüs/COVID-19 nedeniyle çalışma ortamlarımızda alacağımız önlemler konusunda bir dizi mesajı sizlerle paylaşıyoruz.

• Mümkünse hastalar, sağlık kuruluşuna refakatçisiz gelmeleri konusunda uyarılmalı, girdikleri andan itibaren de maske takmaları sağlanmalı
• Mümkünse sadece acil vakaların tedavisi yapılmalı, acil durumlar dışında mümkünse yeni muayene/tedavi hastası kabul edilmemesi önerilir
• Tedavi sırasında mutlaka bone ve maskeyle birlikte gözlük ya da yüz kalkanı (siperlik) kullanılmalı
• Tedavi öncesinde ve sonrasında, eldiven giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra eller mutlaka sabun ile en az 20 saniye yıkanmalı
•Ellerde gözle görünür kirlenme olduğunda; kan, tükürük ya da solunum salgıları ile
kontamine olabilecek alet ve ekipmana doğrudan dokunulduktan sonra hemen ellerin antisepsisi sağlanmalı, en azından alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanılmalı
• Dişin çekimi ve süture edilmesi gerekiyorsa absorbe olabilen sütur kullanılmalı
• Tedavi esnasında irrigasyonun gerekli olduğu durumlarda enjektör yavaşça ve çok dikkatli kullanılmalı, spreye engel olmak için irrigasyon sıvısı aynı anda aspire edilmeli
• Sağlık kurumunda yeterli ve uygun kişisel koruyucu donanım sağlanmalı ve çalışan için erişilebilir olduğuna emin olunmalı
• Tüm personel doğru kişisel koruyucu donanımı seçimi ve kullanımı üzerine eğitilmeli
• Hastalar karşılanırken/uğurlanırken el sıkılmamalı, bankoda çalışan personeller de maske ve bone takmalı
• Gelen her hasta içeri girince elini ve yüzünü yıkaması için uyarılmalı; kolonya, el
dezenfektanları kullanması sağlanmalı
• Bekleme alanı sık sık dezenfekte edilmeli, ortam havalandırılmalı
• Bekleme alanının yakınında el hijyeninin sağlanabileceği bir ortam yaratılmalı
• Kan, tükürük ya da başka enfeksiyöz materyalle temasın öngörüldüğü durumlarda ekstra önlük kullanılmalı
• Kişisel koruyucu donanımlar çalışma alanını terk etmeden önce çıkartılmalı
• Atıklar için elle temas etmeden açılabilen çöp kutuları yerleştirilmeli
• Hastalara öksürme ya da hapşırma esnasında ağızlarını örtmeleri, kullanılan mendili atmaları, ellerini yıkamaları gerektiği ile ilgili uyarılar asılmalı
• Solunum yolu enfeksiyonu semptomu bulunan hastalar diğer hastalardan mümkün
olduğunca uzak tutulmalı
• Hasta randevuları kontrollü (1 saat aralıklı) verilerek iki hasta arasında oda havalandırılmalı, yardımcı personel tarafından tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı
•Bekleme salonunda hasta yığılmasının önüne geçilmeli
• Aerosol yaratacak işlemler mümkünse yapılmamalı, yapılması zorunluysa da en az 2 aeratör başlığı bulunmalı, her hasta değişiminde başlıklar değiştirilmeli ve steril edilmeli. Bu tür işlemlerde kontaminasyon riskini minimuma indirmek için 4 elle ve rubber dam ile birlikte geniş ağızlı aspiratör başlığı kullanılarak çalışılmalı
• İşlem yapılacak hastalara %1’lik H²O² ya da 0.2 povidon gargara kullandırılmalı
• Laboratuarlara gönderilecek ölçüler önce yıkanmalı sonra dezenfekte edilmeli. Aynı şekilde laboratuardan gelen protezler de dezenfekte edilip hastaya uyumlanmalı
• Birden fazla muayene odasının olduğu çoklu çalışma ortamlarında mümkünse bir oda 18 yaş altı hastalar için ayrılarak başka hasta buraya alınmamalı
• Yine mümkünse bir muayene odası da 55 yaş üstü hastalar için ayrılarak başka hasta buraya alınmamalı
• Hastalardan anamnez alınırken son 14 günde yurtdışı seyahati olup olmadığı mutlaka sorulmalı. Ayrıca son günlerde ateş, öksürük gibi şikâyetlerinin olup olmadığı sorgulanmalı, varsa ateşi ölçülmeli. Eğer hasta geçmiş 14 günde epidemik bölgelerde bulunmuşsa en az 14 gün karantina önerilip yönlendirilmeli

Değerli meslektaşlarımız,

Bunlar hepimizin, hem hastalarımızı hem kendimizi her türlü enfeksiyöz hastalığa karşı korumak için rutinde uymamız gereken kurallar. Ancak pandemi sözkonusu olduğundan bu süreçte çok daha fazla dikkat ve özen gerektiği de açık. Konuya hekim olmanın sorumluluğu ve bilinciyle yaklaşarak gerekli duyarlılığı göstereceğinize inanıyor, kolaylıklar diliyoruz.

KDO Yönetim Kurulu