Global 2019-nCoV pandemisi karşısında ulusça alınan önlemleri TDB olarak çapraz enfeksiyon açısından en riskli grup olan dişhekimlerini ve halkın sağlığını koruma adına desteklediğimizi bildiririz. Dişhekimliğinin, pandemik önlemlerin şekillendiği ve karar alındığı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve diğer mekanizmalarda temsil edilmemesinin eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Doğrudan risk altında olan ağız-diş sağlığı çalışanları için karar almada gecikilmesi, bu yapılanmalardaki eksikliğin bir an önce giderilmesini, TDB ve diğer meslek örgütlerine de danışılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı özelde ve kamuda çalışan dişhekimlerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmelidir.

Biz Türk Dişhekimleri Birliği olarak dişhekimlerimizi ve halkımızın çapraz enfeksiyon riskini önleyecek elektif diş tedavilerin yapılmasını erteleyen kararın bir an önce hayata geçirilmesini, hekimlerimiz kadar kamuda hasta yığılmalarının önlenmesi açısından da hızlıca hayata geçirmesini talep ediyoruz.

TDB’nin hep savunduğu ağız diş sağlığı hizmetlerinin toplu olarak değil muayenehane ve poliklinik tarzı yerlerden verilmesinin daha doğru olduğu ortaya çıkmış olup, acil diş tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasında yıllardır çapraz enfeksiyon kontamine yöntemlerini daha sağlıklı ve kolaylıkla yürütebilecek, enfeksiyon yayılma zincirinin kırılmasını da sağlayacak, tecrübe sahibi olan muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarının genel sağlık sistemimize entegre edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Uzayan süreçte kamu ödemelerinin gecikmesi yanında özel sağlık hizmeti veren dişhekimlerinin uğrayacağı maddi kayıplar için, belirlenecek koşullarda devlet tarafından mali destek sağlanmalıdır. Hükümetin bu konuda acil bir ekonomik eylem planını kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

Bu taleplerimizin bir an önce değerlendirilerek hayata geçirilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği