BASIN AÇIKLAMASI                                                                          

BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ’NİN 113.YILINDAYIZ!

Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908’de Maarif Nezareti’ne gönderilmesiyle kuruluş sürecinin başladığı Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun yıldönümü olan 22 Kasımlar, 1996 yılından itibaren Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının oluru ile “Dişhekimliği Günü” 22 Kasımı içine alan hafta da “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak bütün yurtta kutlanmaktadır.

22 Kasımlar; bir taraftan toplumun ağız diş sağlığı bilincini arttırmak üzere yapılan etkinliklerle diğer taraftan da dişhekimliğinin ve dişhekimlerinin geleceğinin tartışıldığı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının ağız diş sağlığı politikalarını, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve de siyasi karar vericilerle paylaştığı önemli günlerdir.

        Bugün hayatı pahasına cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanan ve yürek burkan şiddet maalesef hız kesmeden devam ediyor. Biz dişhekimleri ise her gün yüzlerle ifade edilen can kayıplarının artık olağanlaştığı, kanıksandığı ruh halini yaratan COVID-19 pandemisinin insanlığı hangi olumsuzluklara taşıyacağı bilinmezliği içinde bir kutlama daha yapıyoruz.

Biz dişhekimleri de diğer sağlık çalışanları gibi özlük hakları yanında, maalesef pandemi döneminin karşımıza çıkardığı yeni sorunlarla yüz yüze kaldık. Evlerimize gidemediğimiz, sevdiklerimize sarılamadığımız, yemek molası vermeden çalıştığımız günleri yaşadık. Halkın sağlık hakkı kesintiye uğramasın, hastalarımız mağdur olmasın diye pandemi koşullarında muayenehanelerimizi, kliniklerimizi açıp hizmet vermeye çalıştık. Normal zamanlarda kolayca temin edebildiğimiz kişisel koruyucu ekipmanları bulmakta zorlandığımız günler oldu; mesleğimize bağlılık, yeminimize sadakat ve dayanışma ile o günleri de aştık. Ancak birikmiş sorunlarımızın üzerine yenileri eklenmeye devam etti.

COVID-19 salgınının ilk karşılayıcıları, doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak topluma verdiğimiz mesajların yanında pandemi döneminin karşımıza çıkardığı sorunları da bir kez daha hatırlatıyoruz;

Kamuda hizmet veren dişhekimlerinin filyasyonda görevlendirmeleri, filyasyondakilerin sorunları, ADSM’lerde hizmet vermeye devam edenlerin sorunları ve azalan hizmetler nedeniyle hastaların sorunları,

Pandemi nedeniyle dişhekimliği eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunların hayata yansımaları,

İnsan gücü planlamasının; nüfus kriterinin yanı sıra toplumun ihtiyacı, hizmete olan talep, hastalıkların seyri, hastalık çeşitleri gibi kriterler de göz önüne alınarak yapılması gerekirken; hiçbir toplumsal ve bilimsel gerekçesi olmayan siyasi popülizm adına hız kesmeden açılan dişhekimliği fakülteleri ve yeterli akademik kadroların olmamasına rağmen fakültelerde yapılan kontenjan artışları,

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ticarethanelere dönüştürdüğü poliklinik ve merkezlerin sınır tanımaz cüretle ve kanunsuzca; kapitalizmin “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” acımasız ilkesiyle halkın sağlığına zarar verme pahasına, dişhekimlerinin emeğinin ve eğitiminin yok sayılarak dişhekimleri dışındaki mesleklerden olan şahısların sermayedarlığında kurulan çalışma ortamlarının, dişhekiminin kendi sorumluluğunda mesleğini icra etmesini engelleyerek o mekânın kar amaçlı bir ticarethane olarak faaliyet göstermelerine karşın yeterli denetlemelerin yapılmaması, caydırıcı cezaların uygulanmamasıdır.

Her şeye rağmen bizler mesleğimizi ve toplumun ağız diş sağlığını koruma ve geliştirilmesinde üstlendiğimiz sorumlulukla hareket ederek, karşılaştığımız sorunları çözmek durumundayız.

TDB ve Dişhekimleri Odaları, kuruluşlarından itibaren hiç bir siyasi görüşün etkisinde kalmadan etik değerlere saygılı, bilimsel temelli ağız diş sağlığı hizmetlerini, toplum genelinde önceleyen politikaları savunmuş ve bundan sonra da savunmaya devam edecektir.

Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 113. yılında aynı heyecan aynı gayret ve aynı idealler altında birleşen bizler, dişhekimliğinin gelişmesi ve dişhekimlerinin hak ettikleri yaşam standartları içerisinde toplumun saygın bireyleri olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu vesileyle halkımızın ve tüm dişhekimliği ailesinin, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını ve Dişhekimliği Gününü saygı ve sevgiyle kutluyor, esenlikler diliyoruz.                  

Konya Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Adına

Konya Dişhekimleri Odası Başkanı

Dt.Gürbüz ELDENİZ