Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu 10. Genel Kurulunda Özverili ve Başarılı bir şekilde Odamızı temsil eden Öğrenci Kolumuza Teşekkür ediyoruz.