Necmettin Erbakan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR, Dekan Yardımcılarımız Sayın Doç. Dr. Fatma Uçan YARKAÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin GÖNDER Odamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.