Bilimsel Komite Kurulumuz ilk toplantılarını tamamladı.