16.09.2022 tarihinde Aksaray İlinde düzenlenen Dişhekimliğinde Dijital İş akışı konulu seminerimiz gerçekleştirilmiştir.Konuşmacımız Dt.Önder ÖZDENKAYA’ya ve Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.