Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Sayın Tarık İŞMEN Odamıza ziyarette bulundu kendilerine teşekkür ediyoruz.