Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim ve akademik bilgiler, programlar, etkinlikler.
http://www.dentistry.ankara.edu.tr/

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte yönetimi, akademik birimler, öğrenci işleri ve bilgi edinme sayfaları.
http://fakulteler.atauni.edu.tr/dishek/

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dekanlık, ana bilim dalları, lisansüstü programları.
http://dis.baskent.edu.tr/

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Resmi sitede fakülte, akademik kadro ve öğrenci sayfaları yer alıyor.
http://dent.ege.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim, akademik ve öğrenci işleri birimleri.
http://dent.erciyes.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Tanıtım, tarihçe, bölümler, idari bilgiler yer alıyor.
http://www.dent.gazi.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim, akedemik kadro, bilgiler, fotoğraflar ve duyurular yer alıyor.
http://www.dis.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1908’de Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile Hastabakıcı Mektepleri olarak kurulan fakülte.
http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi/

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

Tarihçe, yönetim, anabilim dalları ve öğrenci işleri sayfaları.
http://dents.ktu.edu.tr/

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bölümler hakkında bilgilerin yanı sıra, diş sağlığı önerileri yer alıyor.
http://www.kku.edu.tr/dis/

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik, öğrenci, ders programı, staj programı ve kütüphane sayfaları.
http://dental.marmara.edu.tr/

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bilgiler, çalışanlar, programlar.
http://dentistry.omu.edu.tr/

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik bilgiler, ders programları, bölümlerin yanı sıra hastalar için faydalı bilgiler yer alıyor.
http://www.dent.selcuk.edu.tr/

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Genel bilgiler, akademik bilgiler ve bölümler.
http://dishek.sdu.edu.tr/

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ana bilim dalları, akademik kadro, yönetim kurulu.
http://www.7tepedis.com/index.aspx

  •